DOCIEPLAMY PIANKĄ
DOMY POLAKÓW!
OD 2 SEZONÓW SPONSORUJEMY JUNIORÓW!
Slider

Pianka PUR

Nowoczesne rozwiązanie!

Oferujemy Państwu system termoizolacji i hydroizolacji pianką poliuretanową z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń natryskowych. Technologia hydrodynamicznego natrysku stosowana jest do izolacji wszelkich obiektów, przede wszystkim budynków mieszkalnych (fundamentów, poddaszy, stropów i dachów), obiektów przemysłowych (hal, magazynów, chłodni, zbiorników) oraz obiektów rolnych.

Aplikacja odbywa się metodą natrysku, przy użyciu specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych, bezpośrednio na miejscu budowy.
W wyniku zmieszania się w głowicy pistoletu natryskowego
dwóch komponentów powstaje reaktywna substancja szybko spieniająca się i twardniejąca, o jednolitej, monolitycznej powierzchni.

Dzięki natryskowej metodzie nanoszenia, uzyskujemy ciągłość izolacji bez łączeń, powodujących mostki termiczne. Mamy możliwość aplikacji w nieregularnych, skomplikowanych oraz trudno dostępnych miejscach,
skutecznie je izolując!

OFERTA

Nasze rodzaje izolacji!

PIANKA OTWARTOKOMÓRKOWA

Gęstość ok. 12kg/m³ – taka gęstość pianki zapewnia oddychanie warstwy izolacyjnej. Nazywana jest systemem lekkim otwartokomórkowym, w swojej strukturze posiada około 40% komórek zamkniętych, pozostałe 60% to komórki otwarte. Piankę o takiej strukturze stosuje się w ocieplaniu ścian szkieletowych budynków mieszkalnych, docieplaniu poddaszy.

OPIS OGÓLNY

Pianka TOGO jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym (poliol i izocyjanian) stworzonym w celu uzyskania pianki termoizolacyjnej otwartokomórkowej. W systemie TOGO nie jest stosowany freon, lecz CO2, który wydziela się podczas reakcji komponentów A i B. Produkcję systemu poliuretanowego Togo Foam rozpoczęto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, wszystkie właściwości eksploatacyjne, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zostały wykonane zgodnie z normą EN 14315-1:2013 (system 1).

ZASTOSOWANIE

Systemy pianki TOGO FOAM są natryskiwane za pomocą urządzenia o wysokim ciśnieniu po podgrzaniu komponentów i wymieszaniu ich w proporcji 1:1 pod względem objętości. Podstawowe zastosowanie – termoizolacja budynków przemysłowych lub publicznych oraz mieszkalnych. Gęstość piany Togo wynosi 8-10 kg/m3 w zależności od ilości nałożonych warstw piany.
WŁAŚCIWOŚCI EKOLOGICZNE
Hydrofluoroalkan (HFA)
Brak
Wodorofluorowęglowodór (HFC)
Brak
Wyparowanie substancji organicznych
Brak
Formaldehyd
Brak

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Właściwości
Wartość
Norma
 Wspóczynnik przenikania ciepła
 0,038 W (m • K)
 EN 14315-1:2013
LST EN 12667:2002
 Klasa reakcji na ogień
 E
EN 14315-1:2013
LST EN 13501-
1:2007+A1:2010 
 Połączeniu z płytą gk
 B — s1,d0*
 EN 14315-1:2013
LST EN 13823:2010
 Oznaczanie procentowej zawartości objętościowej zamkniętych komórek
≤ 20% 
 EN 14315-1:2013
LST EN ISO
2590:2004
 Przepuszczalność pary wodnej wartość µ
 2,207
 EN 14315-1:2013 
LST EN 12086:2013
Nasiąkliwość wodą
przy krótkotrwałym zanurzeniu 
 ≤ 19,2 kg/m2
 EN 14315-1:2013
LST EN 1609:2013
 Stabilność wymiarowa
+70℃, 90% RH +20℃, 70% RH
długość / szerokość / grubość 
≤ 5% / 5% / 2%
≤ 2% / 2% / 0,5%
 EN 14315-1:2013
LST EN 1604:2013

PIANKI ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWE

Lekka – gęstość ok. 35-40kg/m³ – w swojej strukturze posiada minimum 90% komórek zamkniętych. Najczęściej stosuje się w docieplaniu budynków inwentarskich, ścian w przechowalniach owoców i warzyw, hal stalowych i podobnych obiektach; jako izolacja zbiorników zamkniętych i otwartych, fundamentów, rurociągów oraz wielu innych obiektach mieszkalnych i przemysłowych.

Purios H77

Systemy Purios H77 zakmnięto komórkowe to dwu-komponentowe systemy poluretanowe, do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze zamkniętych komórek, aplikowane metodą “na miejscu budowy” natryskiem jako izolacje termiczne.
Komponenty Systemów Purios H77 nie zawierają środków spieniających zubażających warstwę ozonową Ziemi.

NAZWA I OPIS KOMPONENTÓW

Składnik A: Mieszanina polioli zawierająca katalizatory, uniepalniacze i środki spieniające.
Składnik B: Purocyn B (pMDI – polimeryczny dwuizocyjanian dwufenylometanu).


OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowy system do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej. Nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE – rozporządzenie (WE) nr 2037/2000.
Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0455/03/2017.

ZASTOSOWANIE I ZALETY

Komponenty Systemów Purios H77 aplikowane są natryskowo przy użyciu dedykowanych urządzeń natryskujących w stosunku dozowania 1:1 objętościowo. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zalety systemów:

 • Idealna bez mostkowa izolacja
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami
 • Termoizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bez spoinowej warstwie
 • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu (XPS, EPS)
 • Usztywnienie konstrukcji budynku

Stosuje się do produkcji termoizolacyjnej sztywnej pianki natryskowej (stropy, ściany). Składnik A (Purios H77) jest mieszaniną polioli z odpowiednimi środkami pomocniczymi. Składnik B (Purocyn B) jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu. Powierzchnia do natrysku powinna być czysta i sucha, o temperaturze min. 15°C, temperatura powietrza podczas natrysku min. 15°C i wilgotność max.60%. Grubość warstwy natryskowej powinna mieścić się
w przedziale 10 – 25 mm.

Ciężka – gęstość ok. 55-60kg/m³ – w swojej strukturze posiada do 90% komórek zamkniętych. Znalazła zastosowanie jako termo i hydroizolacja stropów, dachów, stropodachów oraz jako izolacja posadzkowa pod ogrzewanie podłogowe.

Purios HR

System Purios HR zamknięto komórkowe to dwu-komponentowy system poliuretanowy, do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze zamkniętych komórek, aplikowany metodą “na miejscu budowy” natryskiem jako izolacje termiczne. Komponenty Systemu Purios HR nie zawierają środków spieniających zubożających warstwę ozonową Ziemi.

NAZWA I OPIS KOMPONENTÓW

Składnik A: Mieszanina polioli zawierająca katalizatory, uniepalniacze i środki spieniające.
Składnik B: Purocyn B (pMDI – polimeryczny dwuizocyjanian dwufenylometanu).


OPIS PRODUKTU

Purios HR jest dwuskładnikowym systemem do wytwarzania sztywnej pianki poliuretanowej. Nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE – rozporządzenie (WE)
nr 2037/2000. Produkt posiada atest higieniczny PZH: HK/B/0455/02/2017.

ZASTOSOWANIE I ZALETY

Komponenty Systemu Purios HR aplikowane są natryskowo przy użyciu dedykowanych urządzeń natryskujących w stosunku dozowania 1:1 objętościowo. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zalety systemów:

 • Idealna bez mostkowa izolacja
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami
 • Termoizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bez spoinowej warstwie
 • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu (XPS, EPS)
 • Usztywnienie konstrukcji budynku

Purios HR stosuje się do produkcji termoizolacyjnej sztywnej pianki natryskowej (stropy, ściany, dachy, podłogi i posadzki). Składnik A (Purios HR) jest mieszaniną polioli z odpowiednimi środkami pomocniczymi. Składnik B (Purocyn B) jest polimerycznym dwuizocyjanianem dwufenylometanu. Powierzchnia do natrysku powinna być czysta i sucha, o temperaturze min. 15°C, temperatura powietrza podczas natrysku min. 15°C i wilgotność max.60%. Grubość warstwy natryskowej powinna mieścić się w przedziale 10 – 20 mm.

10 POWODÓW

Aby wybrać izolacje natryskowe!

1. Najlepszy dostępny izolator

Pianka PUR charakteryzuje się najbardziej atrakcyjnym współczynnikiem przenikania ciepła równym 0,02 W/mxK.

2. Jednolita warstwa izolacyjna

Natrysk piany pozwala osiągnąć idealnie szczelną warstwę bez łączeń i mostków cieplnych, która pokryje nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje.

3. Bezwzględna trwałość

Produkt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu i stanowi skuteczna izolację do końca istnienia budynku.

4. Wzmocnienie konstrukcji

Pianka zabezpiecza i wzmacnia strukturę obiektu budowlanego, przez co znacznie wydłuża jego żywotność.

5. Minimalne obciążenia

Nawet gruba warstwa pianki PUR odznacza się niewielką masą, dzięki czemu dach jest bardziej odporny na obciążenia.

 

6. Doskonałe połączenie

Struktura komórkowa pianki znakomicie łączy się z każdą powierzchnią, niezależnie od zastosowanego materiału.

7. Oszczędność przestrzeni

Już niewielka warstwa pianki zapewnia dobrą termoizolację, co przekłada się na zwiększenie powierzchni użytkowej.

8. Sprawny montaż

Aplikacja piany przebiega sprawnie, bez zanieczyszczeń. Nie wymaga od inwestora specjalnego przygotowania.

9. Bariera dla szkodników

Likwiduje zagrożenie pojawiania się niebezpiecznych grzybów i pleśni. Odstrasza wszelkie gryzonie, owady i szkodniki.

10. Ekologiczne izolacje

Do produkcji stosowanych przez nas pianek wykorzystuje się m.in. zużyte butelki plastikowe poddawane recyklingowi.

Zastosowanie systemów natryskowych

PUR-MASTER_folder_druk_got64

Zastosuj piankę PUR, jako alternatywę
dla wełny lub innego materiału izolacyjnego.
Zmniejszysz w ten sposób
grubość warstwy izolacyjnej!

asfgag

Dlaczego pianka poliuretanowa,
a nie tradycyjne materiały izolacyjne?

pianka

Pianka poliuretanowa

 • Obojętna dla środowiska, nie wywołuje reakcji alergicznych

 • Chroni przed nagrzewaniem pomieszczenia w lecie

 • Nie zmienia swoich właściwości wraz z upływem czasu

 • Zatrzymuje zimne powietrze i podmuchy wiatru, jednocześnie nie pozwala tracić ciepła, które jest wewnątrz

 • Pozwala wypełnić nawet najmniejsze przestrzenie, przy aplikacji znacznie zwiększa swoją objętość

 • Nie sprzyja powstawaniu grzybów i pleśni, nieatrakcyjna dla szkodników i gryzoni

rotaflex-maty-z-welny-szklanej-eko-plus-29081-o9llux91z96v77vd42usjdr2bzuelazltu7qrygs1s

Tradycyjny materiał izolacyjny

 • Pyli i uczula, emituje opary

 • Sprzyja nadmiernemu podgrzewaniu się pomieszczeń w czasie letnich upałów

 • Absorbuje wodę z otoczenia tracąc właściwości izolacyjne

 • Ulega degradacji, opada, kurczy się z upływem lat

 • Pozwala swobodnie przemieszczać się wirom powietrza; koszty ogrzewania rosną z roku na rok

 • Podczas montażu powstaje wiele miejsc niezaizolowanych (mostki termiczne) ze względu na właściwości mechaniczne tradycyjnych materiałów

 • Atrakcyjna dla szkodników i gryzoni

O nas

Kim jesteśmy?

Pianpol Sp. z o.o. , z siedzibą w Lublinie jest jedną z największych firm w regionie zajmujących się izolacją i dociepleniem metodą natryskową. Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, którzy wiedzą o termoizolacji i ocieplaniu natryskowym dosłownie wszystko. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, pozwalający na szybką, sprawną i bezproblemową realizację zadania. Naszymi Klientami są zarówno osoby prywatne, jak i duże firmy i developerzy.
0
Zrealizowane Projekty
0
Kilogramów Piany
0
Pozytywnych opinii

Docieplamy pianką domy Polaków
I WSPIERAMY LOKALNY SPORT!

Dzięki wam od 2 sezonów sponsorujemy juniorów!

motor podziekowania

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Pianpol Sp. z o.o.

ul. Związkowa 10
20-148 Lublin

+48 500 786 500